Regulamin Korzystania z Portalu Informacyjnego

§1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego (zwanej dalej „Portalem”).
  2. Właścicielem Portalu jest [Nazwa Firmy], z siedzibą w [Adres].

§2 Warunki korzystania

  1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z prawem.

§3 Odpowiedzialność

  1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.
  2. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia treści naruszających prawo.

§4 Prawa autorskie

  1. Wszystkie treści na Portalu są chronione prawem autorskim i należą do Właściciela Portalu lub jego partnerów.

§5 Reklamacje i skargi

  1. Wszelkie reklamacje i skargi można kierować na adres e-mail: reklamacje@example.com.

§6 Postanowienia końcowe

  1. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  2. W przypadku zmian w regulaminie, użytkownicy zostaną o tym poinformowani na stronie Portalu.

Data ostatniej aktualizacji: [Data]

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017